Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Wybór kategorii

Wrzesień 2019 - Przed budową - "Przelot zerowy" - ⇅
Wideo