Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
40-609 Katowice
ul. Lechicka 24
telefon:  +48 32 78 19 211
e-mail:  sekretariat@zdw.katowice.pl
strona internetowa:  www.zdw.katowice.pl

Kierownik Projektu:   mgr inż. Kazimierz Remiorz

Wykonawca

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka,
ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
strona internetowa:  www.strabag.pl

Biuro budowy:  Racibórz, ul. Rudzka 105
Kierownik budowy:  Janusz Tworek

Nadzór inwestorski

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
40-877 Katowice
ul. Mieszka I 10
strona internetowa:  www.dts-sa.pl

Biuro budowy:  Racibórz, ul. Rudzka 105
Inżynier Kontraktu:  Maciej Tomczak

Projektant

Egis Poland Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 39A
strona internetowa:  www.egis-poland.com