Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Aktualności

Aktualności z roku 2022 - ⇅

> Luty 2022

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji. Obecnie trwają ostateczne prace porządkowe. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego robót.


> Styczeń 2022

Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa opracowywanie dokumentacji powykonawczej oraz w trakcie jest procedura związana z wydaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji.


Aktualności z roku 2021 - ⇅
Aktualności z roku 2020 - ⇅
Aktualności z roku 2019 - ⇅