Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Aktualności

2021 - ⇅

> Listopad 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. Kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów z betonu cementowego;
 4. Kontynuowano układanie krawężników oraz chodników z brukowych kostek betonowych;
 5. Kontynuowano układanie korytek ściekowych oraz dybli betonowych;
 6. Kontynuowano wykonywanie poboczy ulepszonych kruszywem;
 7. Kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 8. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 9. Kontynuowano wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego;
 10. Wykonywano nasadzenia zieleni;
 11. Wykonywano montaż barier ochronnych i ogrodzeń;
 12. Obiekt WG-1 – przygotowanie powierzchni do wykonania antykorozji betonu, montaż balustrad skarpowych, zakończenie montażu barier;
 13. Obiekt WG-2 – wykonanie antykorozji betonu, montaż balustrad skarpowych, zakończenie montażu barier, montaż wypełnienia ekranów;
 14. Obiekt WG-3 – wykonanie antykorozji betonu, montaż balustrad skarpowych, zakończenie montażu barier;
 15. Obiekt WG-4 - wykonanie antykorozji betonu, montaż balustrad skarpowych, zakończenie montażu barier;
 16. Obiekt WG-5 – zdemontowano deskowanie podwieszone kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych, montaż barier, montaż osłon przeciwporażeniowych, wykonanie schodów skarpowych, montaż kolektora odwodnienia, wykonanie antykorozji betonu, wykonanie obrukowania stożków;
 17. Obiekt MG-1 – wykonanie antykorozji betonu, montaż balustrad skarpowych, zakończenie montażu barier;
 18. Mur oporowy M1 – montaż barier ochronnych, wykonanie antykorozji betonu;
 19. Mur oporowy M2 – wykonanie nawierzchni bitumicznej na oczepie;
 20. Mur oporowy M3 – wykonanie nawierzchni bitumicznej na oczepie, montaż barier;
 21. PDZ – MZ2 – wykonanie półek z gabionów dla płazów.
 22. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 23. Kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 24. Kontynuowano budowę oświetlenia;
 25. Kontynuowano budowę sieci elektroenergetycznych;
 26. Kontynuowano budowę sygnalizacji świetlnej.> Październik 2021

 1. kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów z betonu cementowego, podbudów mineralno-bitumicznych, warstw wiążących oraz warstw ścieralnych;
 4. kontynuowano układanie obrzeży, krawężników oraz chodników z brukowych kostek betonowych;
 5. kontynuowano układanie korytek ściekowych, ścieków trójkątnych oraz dybli betonowych;
 6. kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 7. kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 8. kontynuowano wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego;
 9. kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 10. kontynuowano budowę przepustów;
 11. kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 12. kontynuowano budowę oświetlenia;
 13. obiekt WG-1 – wykonanie obrukowania poboczy, wykonanie próbnego obciążenia obiektu, wykonanie przeciwspadków na obiekcie, wykonanie dylatacji bitumicznej;
 14. obiekt WG-2 – wykonanie obrukowania poboczy, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie próbnego obciążenia obiektu, wykonanie przeciwspadków na obiekcie,
 15. obiekt WG-3 – wykonanie obrukowania poboczy, wykonanie obrukowania stożka P1L, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie próbnego obciążenia obiektu, wykonanie przeciwspadków na obiekcie,
 16. obiekt WG-4 - wykonanie obrukowania poboczy, wykonanie próbnego obciążenia obiektu, wykonanie przeciwspadków na obiekcie, montaż reperów, montaż kolektora odwodnienia;
 17. obiekt WG-5 – zakończenie zasypek przyczółka P4, zakończenie oblicowania murów oporowych, wykonanie kap chodnikowych na skrzydłach, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie, wykonanie izolacji grubej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej;
 18. obiekt MG-1 – montaż barier ochronnych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie przeciwspadków na obiekcie;
 19. mur oporowy M1 – montaż reperów;> Wrzesień 2021

 1. kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów z betonu cementowego, podbudów mineralno-bitumicznych, warstw wiążących oraz warstw ścieralnych;
 4. kontynuowano układanie obrzeży, krawężników oraz chodników z brukowych kostek betonowych;
 5. kontynuowano układanie korytek ściekowych, ścieków trójkątnych oraz rozpoczęto układanie dybli betonowych;
 6. kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 7. kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 8. kontynuowano wykonywanie oznakowania pionowego oraz rozpoczęto wykonywanie oznakowania poziomego;
 9. kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 10. kontynuowano budowę przepustów;
 11. kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 12. kontynuowano budowę oświetlenia;
 13. obiekt WG-1 – wykonanie kolektora, montaż reperów na kapach chodnikowych, ułożenie warstwy ścieralnej;
 14. obiekt WG-2 – wykonanie kolektora, montaż reperów na kapach chodnikowych;
 15. obiekt WG-3 – wykonanie kolektora, montaż reperów na kapach chodnikowych;
 16. obiekt WG-4 – wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż kolektora, montaż barier ochronnych, ułożenie warstwy ścieralnej;
 17. obiekt WG-5 – wykonanie ścianki zaplecznej na podporze P4, zamontowanie dylatacji, ułożenie izolacji pod kapami chodnikowymi, układanie krawężników, montaż desek gzymsowych, wykonanie płyt przejściowych wraz z izolacją i betonem ochronnym, kontynuowanie oblicowania ścian oporowych na podporach P1 i P4;
 18. obiekt MG-1 – wykonanie obrukowania stożków przy podporze P9, ułożenie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie nawierzchni chodnikowej, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie próbnego obciążenia obiektu;
 19. mur oporowy M1 – zakończenie oczepu żelbetowego;> Sierpień 2021

 1. kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. kontynuowano usuwanie ziemi urodzajnej (humusu);
 3. kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 4. kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów z betonu cementowego, podbudów mineralno-bitumicznych, warstw wiążących oraz warstw ścieralnych;
 5. kontynuowano układanie obrzeży, krawężników oraz chodników z brukowych kostek betonowych;
 6. kontynuowano układanie korytek ściekowych oraz ścieków trójkątnych;
 7. kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 8. kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 9. kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej;
 10. kontynuowano budowę przepustów;
 11. kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 12. kontynuowano budowę oświetlenia;
 13. obiekt WG-1 – wykonanie podwalin stożków skarpowych, wykonanie obrukowania stożków brukowcem, ułożenie schodów skarpowych;
 14. obiekt WG-2 – montaż barier ochronnych i wyposażenia obiektu;
 15. obiekt WG-3 – montaż barier ochronnych i wyposażenia obiektu;
 16. obiekt WG-4 – wykonanie izolacji grubej na ustroju nośnym, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;
 17. obiekt WG-5 – deskowanie i zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na podporze P1, oblicowanie ścian oporowych na podporze P4;
 18. obiekt MG-1 – wykonanie obrukowania stożków i schodów skarpowych przy podporze P1, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, montaż elementów wyposażenia;
 19. mur oporowy M1 – wykonywanie oczepu żelbetowego;> Lipiec 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano i zakończono wyburzenia budynków;
 3. Kontynuowano rozbiórki nawierzchni bitumicznej;
 4. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 5. Kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów z betonu cementowego, podbudów mineralno-bitumicznych oraz warstw wiążących, rozpoczęto wykonywanie warstw ścieralnych;
 6. Kontynuowano układanie obrzeży, krawężników oraz chodników z brukowych kostek betonowych;
 7. Kontynuowano układanie korytek ściekowych oraz ścieków trójkątnych;
 8. Kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 9. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 10. rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego.
 11. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej;
 12. Kontynuowano budowę przepustów;
 13. Kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 14. Kontynuowano budowę oświetlenia;
 15. Obiekt WG-1– wykonano nawierzchnię chodnikową na kapach oraz montaż barier ochronnych;
 16. Obiekt WG-2 – wykonano nawierzchnię chodnikową na kapach;
 17. Obiekt WG-3 – wykonano nawierzchnię chodnikową na kapach;
 18. Obiekt WG-4 – zabetonowano kapy chodnikowe na obiekcie i dojazdach, kontynuowano prace przy umacnianiu stożków;
 19. Obiekt WG-5 – montaż belek ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego;
 20. Obiekt MG-1 – zakończono wykonanie kap chodnikowych, rozpoczęto prace przy obrukowaniu stożków przy podporze P1 i P9.> Czerwiec 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano rozbiórki nawierzchni bitumicznej;
 3. Kontynuowano usuwanie ziemi urodzajnej (humusu);
 4. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 5. Kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów mineralno-bitumicznych oraz warstw wiążących;
 6. Kontynuowano układanie korytek ściekowych oraz ścieków trójkątnych;
 7. Kontynuowano układanie krawężników oraz chodników z brukowych kostek betonowych;
 8. Kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 9. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 10. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 11. Kontynuowano budowę przepustów;
 12. Kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 13. Kontynuowano budowę oświetlenia;
 14. Obiekt WG-1– wykonano izolację płyty pomostu z papy termozgrzewalnej oraz nawierzchnię z asfaltu twardolanego;
 15. Obiekt WG-2 – wykonano izolację płyty pomostu z papy termozgrzewalnej oraz nawierzchnię z asfaltu twardolanego, zakończono obrukowanie stożków;
 16. Obiekt WG-3 – wykonano izolację płyty pomostu z papy termozgrzewalnej oraz nawierzchnię z asfaltu twardolanego,
 17. Obiekt WG-4 – wykonano zbrojenie kap chodnikowych, rozpoczęto prace przy umacnianiu stożków, zakończono zasypki;
 18. Obiekt WG-5 – kontynuowano zasypki podpór, rozpoczęto prace związane z wykonaniem ustroju nośnego;
 19. Obiekt MG-1 – montaż krawężników na płycie, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych, montaż i betonowanie urządzeń dylatacyjnych, wykonanie umocnienia podpór pośrednich 1 i 8, wykonywanie schodów skarpowych.> Maj 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów mineralno-bitumicznych oraz warstw wiążących;
 4. kontynuowano układanie korytek ściekowych;
 5. kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 6. kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 7. kontynuowano budowę przepustów;
 8. kontynuowano budowę kanału technologicznego;
 9. kontynuowano budowę oświetlenia;
 10. obiekt WG-2 – wykonano schody skarpowe oraz obrukowanie stożka;
 11. obiekt WG-3 – wykonano schody skarpowe oraz obrukowanie stożków;
 12. obiekt WG-4 – montaż i betonowanie urządzeń dylatacyjnych, wykonano izolacje grube pod kapami chodnikowymi, ułożono krawężniki i deski gzymsowe na obiekcie, rozpoczęto zbrojenie kap chodnikowych;
 13. obiekt WG-5 – kontynuowano zasypki podpór;
 14. obiekt MG-1 – montaż krawężników na płycie, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych, montaż i betonowanie urządzeń dylatacyjnych, wykonanie umocnienia podpór pośrednich od 2 do 6;> Kwicień 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. Kontynuowano wykonywanie podbudowy z kruszywa, podbudów mineralmo-bitumicznych oraz warstw wiążących;
 4. Kontynuowano układanie korytek ściekowych;
 5. Kontynuowano układanie krawężników kamiennych, brukowych kostek betonowych oraz obrzeży;
 6. Kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 7. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 8. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 9. Kontynuowano budowę przepustów;
 10. Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego;
 11. Kontynuowano budowę oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnych.
 12. obiekt WG-4 – zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano izolacje płyt przejściowych oraz drenaż za płytami przejściowymi, rozpoczęto izolacje pod kapami chodnikowymi;
 13. obiekt WG-5 – Kontynuowano zasypki podpór;
 14. obiekt MG-1 – montaż krawężników na płycie, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, wykonanie zasypek nad płytami przejściowymi;
 15. mur oporowy M2 i M3 – wykonano oczep na grodzicach stalowych;> Marzec 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano usuwanie ziemi urodzajnej – humusu;
 3. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 4. Kontynuowano wykonanie wzmocnień podłoża poprzez stabilizację gruntów spoiwami oraz wykonanie materacy geosyntetycznych;
 5. Kontynuacja wykonywania podbudów z kruszywa;
 6. kontynuacja układania ścieków trójkątnych oraz korytek ściekowych;
 7. Kontynuowano układanie krawężników betonowych i obrzeży;
 8. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 9. Kontynuowano umacnianie i humusowanie skarp;
 10. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych;
 11. Kontynuowano budowę przepustów;
 12. Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego;
 13. Kontynuowano budowę sygnalizacji świetlnych;
 14. Obiekt WG-1 – Zakończono roboty konstrukcyjne oraz wykonano kapy chodnikowe;
 15. Obiekt WG-2 - Zakończono roboty konstrukcyjne oraz wykonano kapy chodnikowe;
 16. Obiekt WG-3 – Zakończono roboty konstrukcyjne oraz wykonano kapy chodnikowe;
 17. Obiekt WG-4 – Zakończono roboty konstrukcyjne, zabetonowano ściankę zapleczną na podporze P1, zabetonowano płyty przejściowe, Kontynuowano zasypki podpór;
 18. WG-5 – Wykonano oczepy na podporach w osi 3, wykonano ciosy podłożyskowe i zamontowano łożyska w osi 2 i 3, Kontynuowano zasypki podpór;
 19. Obiekt MG-1 – Zakończono roboty konstrukcyjne oraz izolację pod kapami chodnikowymi, wykonano płyty przejściowe oraz drenaż za płytami przejściowymi;
 20. Mur oporowy M1, M2 i M3 – Zakończono wbijanie grodzic stalowych i wykonanie drenaży wgłębnych.> Luty 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. Kontynuacja wykonywania podbudów z kruszywa;
 4. Kontynuacja układania ścieków trójkątnych;
 5. Kontynuowano układanie krawężników betonowych;
 6. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 7. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej, drenaży oraz zbiorników retencyjnych;
 8. Kontynuowano budowę przepustów;
 9. Kontynuowano budowę i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego;
 10. Zakończono przebudowę sieci wodociągowej;
 11. Zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej;
 12. Obiekt WG-1 – zakończono roboty konstrukcyjne, rozpoczęto wykonywanie kap chodnikowych;
 13. Obiekt WG-2 - zakończono roboty konstrukcyjne z wyłączeniem kap chodnikowych;
 14. Obiekt WG-3 - zakończono roboty konstrukcyjne, rozpoczęto wykonywanie kap chodnikowych;
 15. Obiekt WG-4 – wykonano zasypki podpór P1 i P2 do wysokości ławy łożyskowej, zabetonowano i sprężono ustrój nośny, wykonano iniekcje kanałów kablowych oraz zabetonowano strefy zakotwień;
 16. WG-5 – wykonano fundamenty wszystkich podpór, wykonano części słupowe podpór P2 i P3, wykonano oczep podpory P2, wykonano przyczółki P4L, P4P P1P i P1L, Kontynuowano zasypki podpór;
 17. Obiekt MG-1 – zakończono wykonywanie robót żelbetowych na podporach, zabetonowano i sprężono ustrój nośny – wszystkie przęsła, wykonano izolację pod kapy chodnikowe, rozpoczęto montaż krawężnika kamiennego, wykonano beton podkładowy pod płytę przejściową;
 18. Mur oporowy M1, M2 i M3 – Zakończono wbijanie grodzic stalowych i wykonanie drenaży wgłębnych.> Styczeń 2021

 1. Kontynuowano nadzór przyrodniczy nad inwestycją;
 2. Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy;
 3. Kontynuowano wykonanie wzmocnień podłoża poprzez wykonanie materacy geosyntetycznych,
 4. Kontynuacja układania ścieków trójkątnych oraz humusowania i umacniania skarp;
 5. Kontynuowano układanie krawężników betonowych, obrzeży oraz brukowej kostki betonowej;
 6. Kontynuowano wykonywanie ekranów osłonowych i przeciwolśnieniowych;
 7. Kontynuowano wykonywanie kanalizacji deszczowej, drenaży oraz zbiorników retencyjnych;
 8. Kontynuowano budowę przepustów;
 9. Obiekt WG-1 – Zakończono roboty konstrukcyjne z wyłączeniem kap chodnikowych;
 10. Obiekt WG-2 – Zakończono roboty konstrukcyjne z wyłączeniem kap chodnikowych;
 11. Obiekt WG-3 – Zakończono roboty konstrukcyjne z wyłączeniem kap chodnikowych;
 12. Obiekt WG-4 – Wykonano zasypki podpór P1 i P2 do wysokości ławy łożyskowej, zabetonowano i sprężono ustrój nośny;
 13. WG-5 – Wykonano fundamenty wszystkich podpór, wykonano części słupowe podpór P2 i P3, wykonano oczep podpory P2, wykonano przyczółki P4L, P4P, P1P oraz P1L, Kontynuowano zasypki podpór;
 14. Obiekt MG-1 – zakończono wykonywanie robót żelbetowych na podporach, zabetonowano i sprężono ustrój nośny – wszystkie przęsła, wykonano izolację pod kapy chodnikowe;
 15. Mur oporowy M1, M2 i M3 – Zakończono wbijanie grodzic stalowych i wykonanie drenaży wgłębnych.Aktualności z roku 2020 - ⇅
Aktualności z roku 2019 - ⇅