Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Wybór kategorii

Listopad 2021 - ⇅
Montaż ogrodzeń z siatki metalowej
Montaż poręczy na schodach przy obiekcie MG-1
Umocnienie skarp w ciągu DK45
Wykonanie nasadzeń wzdłuż drogi DsL2
Oznakowanie poziome i pionowe na dojeździe do ul. Podmiejskiej
Budowa zbiornika ZB-1
Montaż barier drogowych skrajnych
Humusuwanie i umacnianie skarp i rowów – rejon drogi DsP6
Widok drogi w rejonie obiektu WG-2
Ekrany osłonowe na obiekcie MG-1
Widok na drogę DsP10 i mur M1
Widok w rejonie km 6+700
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅