Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Wybór kategorii

Sierpień 2021 - ⇅

Budowa wiaduktu WG1 - w rejonie km 1+080
Budowa wiaduktu WG3 - w rejonie km 4+300
Budowa obiektu MG1– układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego km ok. 4+900
Budowa obiektu MG1– układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego km ok. 4+900
Ekrany osłonowe w km ok. 5+300
Budowa wiaduktu WG-4 w km ok. 5+860
Układanie warstwy ścieralnej w ciągu DW919 /ul. Rudzka/ km ok. 5+860
Układanie warstwy ścieralnej w ciągu DW919 /ul. Rudzka/ km ok. 5+860
Układanie nawierzchni mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) – łącznica nr 3 - km ok. 5+950
Układanie nawierzchni mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) – km 5+879 – km 6+740
Budowa wiaduktu WG5 – km ok. 6+880
Budowa wiaduktu WG5 – km ok. 6+880
Budowa ronda w rejonie ul. Rybnickiej i ul. Piaskowej km ok. 7+750
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅